Sääntömuutos

Taustaa

Useampi johtokunta on nyt viime vuosina keskustellut sääntömuutostarpeista 2014 alkaen. Viitisen vuotta sitten yksi syyskokous jo päättikin muuttaa sääntöjä, mutta niitä Tivia ei käsitellyt/hyväksynyt eikä siten niitä voitu ottaa käyttöön saati ilmoittaa PRH:n yhdistysrekisteriinkään.

Lähivuosina johtokuntaa on huolettanut yhdistyksen toiminnan varmistaminen, ja niistä lähtökohdista on sääntömuutosehdotukseen lähdetty. Toiminnan varmistamiseen ts. toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen kuuluvat olennaisesti seuraavat tekijät:

  1. Uusien jäsenten hankinta/nyk. aktivointi
  2. Toiminnan kustannustehokas monipuolistaminen
  3. Toimihenkilö-/Vastuutehtävien kohtuullistaminen ja sujuvoittaminen

Kaikki nämä liittyvät toisiinsa yhdistyksen nykytilanteen haasteissa.

Haasteet näkyvät vähenevänä jäsenmääränä ja niukkana aktiivisten jäsenten määränä. Nämä puolestaan vaikuttavat myös suoraan yhdistyksen taloudellisiin JA laadullisiin toimintaedellytyksiin.

Yhdistyksellä on kuitenkin näitä haasteita vastaan selviä mahdollisuuksia:

  1. TIVIAssa jatkaminen on yhä edelleen erittäin tärkeää yhdistykselle
  2. Hacklab-toiminnasta on tullut merkittävä uusien jäsenien liittymisen ja uuden tyyppisen toiminnan kanava, ja jota on kannattava vahvistaa erityispiirteineen myös yhdistyksen tarkoituksen tasolla
  3. Hallitus-ja toimihenkilötyön joustavuuden lisäys muista TIVIA-yhdistyksistä opituilla tavoilla

Tivialta on yhdistystä pyydetty ottamaan seuraavaan sääntömuutoskäsittelyyn uusien hyvien käytänteiden lisäksi myös uusi aluekohtainen nimi yhdistykselle, korvaamaan vanha ”tky”-yhdistys nimi.

Lyhyesti, uudet säännöt käytännössä lisäävät joustavuutta toiminnan järjestämiseen, monipuolistavat jäsenhankinta- ja rahoitusmahdollisuuksia.

Seuraavaan sääntömuutosehdotukseen on otettu soveltaen osia kolmesta muusta yhdistyksestä ( Tivia Etelä-Suomi, Tivia Keski-Suomi, Tampere Hacklab ) nykyisten yhdistyssääntöjen lisäksi: