Esittely

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Tietojenkäsittely-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien tai siitä kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Satakunnan alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana ammattiyhdistyksenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa sekä osallistuu tutkimus- ja standardisointityöhön.

Satakunnan tietojenkäsittely-yhdistys on valtakunnallisen Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n jäsenyhdistys.