Syyskokous 23.10.2015 kello 18.00 Satakunnan Yhteisökeskus

Satakunnan tietojenkäsittely-yhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään vuonna 2015 Satakunnan Yhteisökeskuksen neuvottelutilassa Pihasali. Syyskokous alkaa 23.10.2015 kello 18.00. Kokouksen jälkeen siirrytään Staart Oy:n uusiin tiloihin tutustumaan yritykseen ja juhlistamaan yrityksen uusia toimistotiloja.

Ilmoittautumiset osoitteessa https://crm.ttlry.fi/ttlkotisivupalvelut/Tilaisuus_tiedot.aspx?TIAId=1341

Kokouksessa esitetään johtokunnan sääntömuutosehdotus yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi. Sääntömuutosehdotus pohjautuu Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n (ent. TTL) sääntöpohjaan. Mikäli yhdistyksen kokous hyväksyy sääntömuutosehdotuksen uusiksi säännöiksi, tullaan sääntömuutosehdotus vielä alistamaan TIVIAn hallituksen hyväksyttäväksi. Sääntöjen muuttamisen tarve on noussut Satkyn uudesta toiminnasta ja yli 40 vuoden aikana tapahtuneesta muutoksesta niin tietojenkäsittelyn alalla kuin yhdistystoiminnassakin. Sääntömuutosehdotus.

Esityslista:

SATAKUNNAN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY:n SYYSKOKOUS
Aika 23.10.2015 klo 18.00
Paikka Satakunnan Yhteisökeskus, Pihasali, Isolinnankatu 16, 28100 PORI

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016
8. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2016
9. Puheenjohtajan ja johtokunnan valitseminen vuodelle 2016
10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2016
11. Liittokokousedustajien valinta
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen